Denna byggsats är helt enkelt underbar. Konstruktörerna har dessutom
haft den goda smaken att lämna lite kvar för hempularen att modifiera.
Buggalo och CMOS preamp är beskrivna på andra sidor.

MKARS80 saknar AGC, vilket kan vara besvärande om en stark station
ropar in när man har full gain pådragen.

Här är en väldigt enkel lösning på problemet. 3 extra komponenter behövs.
Ett motstånd en glödlampa och en potentiometer.

Från högtalarutgången går ett 22 Ohms motstånd via en glödlampa mot
jord. Parallellt över glödlampan ligger en potentiometer på 1k. Mitt sliden på potten kopplas till pinne 2 från jord LM386 - det är (-) ingången. Denna
pinne måste lossas från sin jordförbindelse.

Glödlampan har PTC egenskaper, den som byggt Wienbryggor känner igen lösningen. Ju starkare signal desto varmare blir lampans glödtråd. Varmare glödtråd ger högre resistans vilket ger högre grad av motkoppling.
En enkel AGC m.a.o. Potten ställs in på en lagom nivå av motkoppling.

Denna lösning tar inte helt bort problemet med starka signaler - men den reducerar antalet vridningar på RF gain potten ganska mycket.

Om man gör lampan synlig utifrån så får man enkel S-meter. Lampans ljusstyrka ger ju en indikering på signalstyrka.

Klicka för ett större schema

 MKARS80