Jigg för ytmonterade kapslar

Att köpa en hållare för att programmera ytmonterade chip  är rätt dyrt,
runt en tusenlapp på Elfa. Priset ligger långt över en hobbybudget.

Denna jigg är en enkel lösning. En kontakt för att ansluta en ICD, en ram
av laminat som håller kretsen på plats samt ett block utskuret ur ett
radergummin som håller kretsen på plats under programmeringen.

Bilden visar en jigg för SO-8. Jag använder mig av två olika kontakter,
dels ICD-standard samt en 2 * 5 headerkontakt. Det är därför det sitter
två olika på kortet.