Förlusterna i ett antennsystem ökar dramatiskt om man har SWR. Den kan stämmas bort med en anpassningsenhet, men det maskerar bara för riggen att systemet har SWR. Det enda sättet att minska förlusterna är ett byte till en matarledning med lägre förluster. På kortvåg och VHF är det resistansen i ledarna som ger effektförlusten, det är först vid frekvenser över 1GHz som isoleringens förluster tar överhand.

För att minimera förlusterna kan man ta en koaxialkabel med lägre resistans men den är oftast dyr. En annan lösning är att ha antennner som inte har SWR på de frekvenser man använder. För kortvåg blir det dyrt och för många omöjligt att genomföra rent praktiskt.

Ett alternativt sätt att komma åt dämpningen är att använda sig av en högre impedans och på så sätt minska strömmarna.

Den Öppna stegen är en gammal lösning för att mata sina antenner.
Den har rätt så hög impedans, runt 600 Ω är rätt vanligt. Priset är väldigt
lågt jämfört med lågfurlustkoax. Förlusten i en stege är försumbar på kortvågen. För att koppla in stegen till riggen måste du ha en balun eller
en balanserad anpassningsenhet.

En stege består av två trådar som hålls isär av isolerade spridare. Dessa spridare kan vara av olika slag, En smart och enkel lösning är att använda sig av WIMO 30025, detta är egentligen s.k Rozenclips för att användas inom trädgårdsarbete. En annan lösning är att använda påsförslutare från IKEA, Det finns de som tillverkar sina egna spridare.

Att tänka på är:

* Håll avståndet till större föremål av metall 10 gånger avståndet mellan ledarna. Du kan utan problem passera en fönsterbräda eller ett stuprör.

* Låt stegen vrida sig några varv på väg upp det jämnar ut eventuell obalans.

* Låt stegen gå vinkelrätt ut från antennen.

* Undvik skarpa böjar eller veck på stegen.

 Stegens väg till himlen

Bild pÃ¥ stegeEn stege med påsförslutare som spridare.

Rozenclips