När vi gallrade lite vid torpet så fällde jag några granar som vuxit väldigt tätt. De var väldigt långsmala. Av tre sådana skapades en tripod som är c.a. 8 meter hög. Enda behandlingen är att den är inoljad några gånger.

Planen är att montera ett maströr i topppen, på den ska en liten rotor och liten beam monteras på den. Tidigare har ett 7m metspö suttit i toppen.

Utförligare beskrivning med utvärdering om hållbarhet kommer.
Hösten 2011 har den stått uppe i 4 år.

Trämasten
Trämast