Experiment med PA0FBKs 2/70 antenn.

En J-pole är en ändmatad dipol, matningen görs via en sluten kvartsvågstubb. Man ansluter sin koax en bit från den kortslutna ändan.

PA0FBK har en trevlig version. Den är tillverkad av RG58 och går både på
2m och 70cm banden.

Med den som utgångspunkt har jag labbat lite. Den nya versionen går även på 10m och är en helvåg på 2m. Klicka på bilden för högupplösning.
OBS att detta mer är av formen minnesanteckningar - du får vara beredd
att själv laborera med mått med mera.

Det nya, bland annat, är en fasvändare "F" för 2m så det går att lägga till ytterligare en dipol (2m) på den ursprungliga. F ska vara 690 mm lång. Man bör kunna fortsätta med fasvändare och nya dipoler för att få nå ännu högre "gain". "F" är upplindat ett par varv så den får samma längd som "B", se fotot.

Stubben "E" är förlängd med en kvartsvåg och lämnas öppen, det gör att antennen inte är kortsluten för 10m. E ska var 376 mm. Gör den längre och klipp ner den till lägsta ståendevåg. Se till att den är välisolerad i den öppna änden. Låt den stubben sticka ut vinkelrätt mot antennen, på ritningen är den ritad parallellt.

Om man ska använda antennen på 10m krävs någon form av jordplan vid matningspunkten.

J-antenner är kända att ge HF på skärmen så en ferrit eller några varv på matarledningen är att rekomendera

 


Loop på "F"